מקדמה או תשלום מלא לפי משתתף

לקוחות יקרים על מנת שתוכלו להשתתף לסיורים בתשלום יש לשלם מראש. אם אינכם רוצים לשלם עבור כל המשתתפים מראש, אנא שלמו מקדמה לפחות עבור מחצית מהמשתתפים. לדוגמא אם אתם שני אנשים, שלמו עבור משתתף אחד ואת היתרה תוכלו לשלם במזומן או באשראי.תודה .